Skip links

Sytuacja startowa

W trakcie audytu e-commerce zauważyliśmy, że bieżąca komunikacja newsletterowa wymaga transformacji – zdecydowanie odstawała od stylistyki Balagan, która jest tak ważna dla właścicielek marki, Hani i Agaty.

Maile bieżące wysyłane były wyłącznie w j. angielskim, mimo dużego udziału polskich klientek. Duża ściana tekstu nie zachęcała do interakcji: brakowało produktów oraz rozwiązań inspiracyjnych i sprzedażowych.

Automatyzacja e-mail marketingu nie istniała, a mogłaby znacząco wzmocnić działania sprzedażowe marki z tak zaangażowaną grupą klientek, jaką posiada Balagan.

krok po kroku

Proces transformacji newsletterów

Etap I

Analiza i koncepcja

Nasz projekt rozpoczęliśmy od solidnej analizy aktualnych działań w zakresie e-mail marketingu oraz analizy benchmarków światowej konkurencji. Przeprowadziliśmy także sesję warsztatową, gdzie szerzej omówiliśmy i zrozumieliśmy cele i potrzeby klienta. Na tej podstawie stworzyliśmy strategię działań zarówno dla działań z zakresu automatyzacji newsletter marketingu, jak i dla bieżącej komunikacji mailingowej.

audyt + warsztaty = strategia działań

Dwie wersje językowe

Choć j. angielski jest dla wielu klientek zrozumiały, wolą zwykle czytać treści w j. ojczystym. Stąd zasugerowaliśmy podział bazy na odbiorców polsko i anglojęzycznych oraz wysyłanie maili w dwóch językach.

Automatyzacja sprzedażowa i edukacyjna

Wdrożyliśmy szereg reguł i workflow automatyzacji, m.in. takich jak porzucone koszyki, ostatnio oglądane produkty, sprzedaż cross-sell, czy winbacki. W prosty i bezpośredni sposób przekładają się one na sprzedaż: klientki wracają do przeglądania produktów w sklepie online i dokonują zakupów.

Poza regułami bezpośredniej automatyzacji, wprowadziliśmy automatyzację opartą na edukowaniu oraz inspirowaniu klientek. W ten sposób Balagan może mówić szerzej o swoich wartościach, czy pokazywać sposób produkcji dla osób zainteresowanych zakupem, równocześnie prezentując produkty i zachęcając do zakupów.

Etap II

Projektowanie i wdrożenie

Podczas tworzenia strategii określiliśmy timeline działań, czyli dwa etapy projektu: wdrożenie skupiające się na poprawie najważniejszych i niezbędnych elementów oraz rozwój e-mail marketingu

Krok 1

Stworzyliśmy całkowicie nowy wygląd newsletterów, który odzwierciedla wartości marki,

Krok 2

połączyliśmy sklep online z systemem

Krok 3

wdrożyliśmy pierwsze scenariusze maili automatycznych

Krok 5

i rozpoczęliśmy nową komunikację bieżącą.  

Skuteczny mailing

Efekty naszej pracy

Udział w sprzedaży

  • Automatyzacja i komunikacja bieżąca
  • Reszta kanałów sprzedaży

Komunikacja bieżąca

  • Komunikacja bieżąca

Mail Automatyczny

  • Mail automatyczny