Skip links
La Mania Logo

Kompleksowe wdrożenie i rozwój ecommerce – czyli jak zwiększyliśmy sprzedaż on-line o 615%.

 • Analiza e-commerce
 • Strategia e-commerce
 • Projekt UX/UI
 • Wdrożenie Magento
 • Integracje
 • Copywriting
 • Sesje zdjęciowe
 • Kontrakt menedżerski

Wyzwanie

La Mania aby rozwinąć swój potencjał on-line musiała skutecznie przenieść doświadczenie zakupowe off-line do Internetu. Poprzednia platforma nie odzwierciedlała w pełni jakości marki premium, a potrzeby dwóch różnych grup klientek oznaczały różne ścieżki zakupowe, które nie były brane pod uwagę. To sprawiało, że potencjał brandu przy szybko rozwijającym się polskim e-commerce modowym, nie był w pełni wykorzystywany.

Nasze podejście

Priorytetem było zrozumienie biznesu i sytuacji rynkowej, w której znalazła się La Mania. Aby zwiększyć efektywność marki, pracowaliśmy blisko z klientem stosując kompleksowe podejście do wszystkich podejmowanych działań i proponując rozwiązania, które dają realne przełożenie na sprzedaż. Silne zaangażowanie po stronie klienta i bliska współpraca była kluczowym czynnikiem sukcesu. 

ETAP
1
Analiza i strategia
ETAP
2
Wdrożenie
ETAP
3
Rozwój sprzedaży
Krok 1

Analiza rynkowa

Krok 2

Analiza grupy docelowej

Krok 3

Analiza efektywności e-marketingowej

Krok 4

Analiza UX

Krok 5

Warsztaty strategiczne z zespołem klienta

Krok 6

Kompleksowa strategia e-commerce i e-marketingowa

Etap 1

Analiza i Strategia

Nasz projekt rozpoczęliśmy od solidnej analizy wszystkich istotnych czynników, po to, aby prawidłowo określić problemy, które wymagają naprawy i holistycznie zaplanować działania do wdrożenia. Najważniejsze wnioski z analizy przedstawiamy poniżej:

Wnioski

Dwie grupy docelowe

Brak uwzględnienia struktury kolekcji na stronie i rozróżnienia ścieżek zakupowych dla dwóch submarek, które trafiają do różnych klientek, o innych potrzebach.

Ograniczona platforma e-commerce

Dedykowana platforma e-commerce nie pozwalała firmie w łatwy sposób na pełen rozwój i zwiększenie wolumenu sprzedaży.

Niewykorzystany potencjał mobile

Duże zainteresowanie wersją mobilną strony nie przekładało się wystarczająco na konwersję z urządzeń przenośnych.

Niepełne doświadczenie zakupowe

Jakość premium, którą marka pokazuje w luksusowych butikach stacjonarnych, nie była przeniesiona do sklepu online.

Brak automatyzacji marketingu

Brakowało działań związanych z automatyzacją i odzyskiwaniem klientek, które realnie mogą generować sprzedaż.

Organizacja i procesy

Organizacja działała prężnie, jednak potrzebowała usprawnienia, ułożenia pracy i poszerzenia kompetencji zespołu.

Etap 2

Projekt i Wdrożenie

Na bazie dokładnych analiz, które przedstawiliśmy wyżej, byliśmy w stanie zrozumieć potrzeby grupy docelowej i specyfikę biznesu. Na tej podstawie stworzyliśmy dokładną specyfikację techniczną, wybraliśmy odpowiednie oprogramowanie sklepu oraz rozpoczęliśmy projektowanie nowej platformy. Kluczowym było dla nas zwiększenie roli mobile i ukierunkowanie ruchu oraz doświadczenia zakupowego dla dwóch grup docelowych.

Krok 1

Specyfikacja techniczna nowego sklepu

Krok 2

Projekt UX

Krok 3

Projekt UI

Krok 4

Wdrożenie e-commerce

Krok 5

Integracje e-commerce

Krok 6

Testy i optymalizacja

Projekt UX/UI

La Mania Case Study ekrany

Wdrożenie Magento 2+

La Mania Case Study widok kategorii
La Mania Case Study Karta Produkty
La Mania Case Study Koszyk
La Mania Case Study wyszukiwarka
iPhone
iPhone

Mobile first

Zainteresowanie werjsą mobilną strony wśród klientek La Mania było duże, jednak poprzednia platforma nie była zoptymalizowana pod zakupy mobilne. Od samego początku musieliśmy zaprojektować platformę w taki sposób, by przynosiła wymierne korzyści z ruchu mobilnego oraz pozwalała na pełne doświadczenie zakupowe dzięki wykorzystaniu formatu video.

Przed i po

Naszym celem było stworzenie sklepu internetowego, który odzwierciedlałby prostotę i elegancję kolekcji głównej, przy równoczesnym trafianiu do odważnych klientek bardziej casualowej kolekcji Mind Blow. Rozpoczęcie ścieżki zakupowej od podziału na dwie submarki i wyboru jednej z nich, było naturalnym krokiem przy projektowaniu platformy.

La Mania Case Study strona przed Before
After
estruktorzy logo

efekty

naszej pracy

Pierwsze wyniki miesiąc po wdrożeniu nowej platformy.

wsp. konwersji
+96,5%
śr. czas sesji
+36,5%
wsp. strony/sesja
+35%
iphone dane

Efekt WOW

Całkowita zmiana platformy spowodowała zwiększenie sprzedaży z mobile oraz zwiększenie czasu, który klientki spędzały na stronie. Te świetne wyniki udało nam się jednak wielokrotnie zwiększyć na kolejnych etapach projektu, dzięki rozszerzeniu współpracy i wprowadzeniu szeregu dodatkowych działań sprzedażowych.

Współczynnik konwersji mobile

Udział sprzedaży mobile/ogółu

Średni czas sesji

Krok 1

Nadzór i współprodukcja materiałów foto/video

Krok 2

Copywriting

Krok 3

Usprawnienie procesów marketingowych i e-commerce’owych

Krok 4

Wdrożenie nowych kanałów pozyskania ruchu i sprzedaży

Krok 5

Automatyzacja marketingu

Krok 6

Rekrutacja pracowników i wybór partnerów

Krok 7

Realizacja strategii

Etap 3

Rozwój sprzedaży

Po skutecznym wdrożeniu nowej platformy, nadszedł czas na optymalizację pracy oraz rozwinięcie w pełni doświadczenia zakupowego. Skupiliśmy się na ułożeniu procesów w dziale e-commerce i e-marketingu oraz na produkcji wysokiej jakości contentu. Kontrakt managerski pozwolił nam chwilowo stać się częścią firmy, dzięki czemu mogliśmy lepiej dzielić się swoim know-how i efektywniej wprowadzać zmiany.

La Mania sesja zdjęciowa

Sprzedaż

napędzana contentem

Wiemy, że dobry content to gwarancja sukcesu.

Kolejnym naturalnym krokiem w zwiększeniu sprzedaży w kanałach online, była współprodukcja i nadzór nad powstawaniem najwyższej jakości profesjonalnego contentu foto/wideo oraz pełna odpowiedzialność za copywriting. 

Wideo kampanie

teksty, które

tworzą doświadczenie

Copywriting to istotny element działań contentowych.

Profesjonalnie zaplanowany trafia do klientów i buduje obraz marki w ich świadomości. Jednak docelowo, musi również realizować podstawowy cel: dynamizować sprzedaż i generować ruch na stronie. W to wliczają się wszystkie treści publikowane przez markę:

opisy produktowe

komunikaty

newslettery i mailingi

social media

hasła reklamowe

artykuły blogowe

La Mania Case Study Blog
La Mania Kampania
La Mania Case Study post insta

Automatyzacja marketingu

Tworzenie scenariuszy oraz uruchomienie narzędzi do automatyzacji działań marketingowych.

Usprawnienie procesów w organizacji

Zaplanowanie schematów pracy wewnątrz firmy, głównie w działach e-commerce i e-marketing.

Nowe kanały ruchu/sprzedaży

Wprowadzenie nowych efektywnościowych kanałów pozyskania ruchu do strony.

Rekrutacja i wprowadzenie

Zadbanie o rozwój firmy poprzez uzupełnienie organizacji o brakujące zasoby ludzkie i wdrożenie ich do organizacji.

efektywność
przedsiębiorstwa

Dobrze zorganizowana firma to podstawa długoterminowego sukcesu

Oprócz produkcji contentu podjęliśmy szereg innych działań, które usprawniły pracę i zwiększyły skuteczność firmy.

estruktorzy logo

efekty

naszej pracy

po kontrakcie menedżerskim

ilość sesji
+122%
śr. czas sesji
+79%
wsp. strony/sesja
+56%

Spektakularne wyniki

Przez ostanie pół roku, dzięki naszym działaniom strategicznym, marketingowym i contentowym zwiększyliśmy wsp. konwersji o 337% i sprzedaż on-line o 615%!

Wzrost konwersji i sprzedaży on-line
za okres sierpień 2019 – marzec 2020.

 • % Wzrost konwersji
 • % Wzrost sprzedaży online

Dzięki naszym działaniom zwiększyliśmy konwersję mobile o 398%.

Wzrost konwersji mobile
+398%

Udział konwersji mobile znacząco się zwiększył i stanowi aż 73% ogółu transakcji on-line. 

 • Sprzedaż mobile
 • Sprzedaż desktop

Ilość transakcji realizowanych w pierwszych trzech dniach od wizyty wzrosła o 39%.

Wzrost transakcji w pierwszych 3 dniach
+39%

Zadowolony klient

Odwiedź stronę